Faydalı Linkler 
 
 
 
 
 
 
 
2018 Yılı II. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı Hazırlık Çalışmaları: Yatırım İcmal Formu, Yatırım Teklif Formunu İndirmek için Tıklayınız
 
2003-2018 Dönemi Kamu Yatırımlarının İzlenmesi Formunu İndirmek için
 
İl ve İlçe Brifing Tabloları ile Brifing  Örnek Planını indirmek için Tıklayınız. 
 
 24-28 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Düzenlenen İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri ile İl Planlama Uzmanlarına Yönelik Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edininimi İle İlgili Ders Notlarını indirmek için lütfen tıklayınız.