İSTANBUL İLİ 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 
                
1-         2018  Yılı Yatırım Programı  15 Ocak 2018 tarih ve 30302 Sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer)  yayımlanmıştır.                                                                                               
2-         Ülke genelinde Merkezi Yönetim, Döner Sermaye, SGK ve KİT ile Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 3.212 adet projesi uygulanmak üzere onaylanmıştır.
            Bu projelerin;
            Proje tutarı                                                             :  804 milyar 649 milyon 937 bin TL.                           
            2017 yılı sonuna kadar yapılan harcama       : 308 milyar 206 milyon 675 bin TL.,    
            2018 yılı ödenek toplamı                                     : 88 milyar 53 milyon 499 bin TL.'dir.                                                                                                      
            Dış kredi ile yapılan mahalli idareler yatırımları dahil edildiğinde toplam ödenek 134 milyar 777 milyon 003 bin TL olmaktadır.
 
3-         İstanbul'da 2018 yılında 290 adet proje uygulanacaktır. Bu projelerin;      
            227 adedi münhasıran İstanbul ve İlçelerinde,  63 adedi diğer iller ile ortak olarak ayrılan toplu
ödeneklerle uygulanacaktır.
                                                                                                                                     
            İstanbul'un da aralarında bulunduğu birkaç ilde yürütülen  projeler hariç olmak üzere
İstanbul projelerinin:
            Proje tutarı                                                            77 milyar 836 milyon 867 bin TL.   
            2017 yılı sonuna kadar yapılan harcama     : 14 milyar 234 milyon 921 bin TL.      
            2018 yılı ödenek toplamı                                   : 10 milyar 429 milyon 156 bin TL.' dir.           
                                                                                                                                     
4-         İstanbul'un Ülke geneli içindeki payı; proje bedelleri toplamında  % 9,7; 2017 yılı sonu harcama tutarında % 4,6; 2018 yılı Yatırım ödeneğinde % 11,8'dir.
 
5-         2018 yılı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde Toplam Ödeneklerin;      
            % 83,37'si Ulaştırma sektörüne,                   
            % 5,92'si Eğitim  sektörüne,             
            % 5,06'sı Sağlık sektörüne,               
            % 3,77'si Diğer Kamu Hizmetleri sektörüne,                      
            % 1,7'si Enerji sektörüne,                 
            % 0,2'si İmalat sektörüne                  
            %0,0003'ü Tarım sektörüne ayrılmıştır.                   
                                                                                                                                 
6-    İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan projelerin proje bedeli, 2017 sonu harcama ve 2018 ödeneği gibi parasal bilgileri toplama dahil edilmemiştir.
                           
 
2018 YATIRIMLARI GENEL İCMALİ 
 
SEKTÖRÜN ADI
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
2017 YILI  SONU HARCAMA
2018 YATIRIMI
2018 YILI TOPLAM ÖDENEKTEKİ  PAY
BİN TL
TARIM SEKTÖRÜ
3
67.330
0
30
%0,0003
MADENCİLİK SEKTÖRÜ
0
0
0
0
%0
İMALAT SEKTÖRÜ
3
109.060
3.000
19.560
0,2%
ENERJİ SEKTÖRÜ
17
807.500
169.419
176.110
%1,7
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
38
68.476.857
10.648.761
8.694.569
83,37%
EĞİTİM SEKTÖRÜ
100
3.686.021
1.751.789
617.671
5,92%
SAĞLIK SEKTÖRÜ
19
2.703.950
1.145.706
527.772
5,06%
D.K.H. (İKTİSADİ) SEKTÖRÜ  
10
358.547
6.739
205.770
1,97%
D.K.H. (SOSYAL) SEKTÖRÜ  
37
1.627.602
509.507
187.674
1,80%
İSTANBUL GENEL
227
77.836.867
14.234.921
10.429.156
100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 YILI TÜRKİYE İSTANBUL YATIRIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
       
                             BİN TL
 
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARI
İLE HARCAMA
CARİ YIL YATIRIMI
TÜRKİYE
3.212
804.649.937
308.206.675
88.053.499
İSTANBUL
227
77.836.867
14.234.921
10.429.156
İSTANBULUN TÜRKİYE
İÇİNDEKİ PAYI
%7,1
%9,7
%4,6
%11,8
 
 
İSTANBUL İLİ 2017-2018 YILLARI KARŞILAŞTIRILMASI 
BİN TL
YATIRIM PROGRAMLARI
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILSONU İTİBARI
İLE HARCAMA
CARİ YIL YATIRIMI
2017 PROGRAMI
226
67.852.079
(2016 Yıl Sonu)
22.768.722
10.759.934
2018 PROGRAMI
227
77.836.867
(2017 Yıl Sonu)
14.234.921
10.429.156
ARTIŞ ORANI
%0,44
%12,83
(2017-2016)/2017            -%59,9
-%3,2
       
 
2018 Yılı Türkiye Yatırım Programı Ayrıntıları için tıklayınız.
 
2018 Yılı İstanbul Yatırım Programı Ayrıntıları için tıklayınız.
 
Yıllar İtibariyle Yatırım Programları için tıklayınız.