2020 YILI OCAK AYI
"AYIN BAŞARILI PERSONELLERİ"
 
 
 
Müdürlüğümüzde etkinlik, düzenlilik, verimlilik gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesine egemen ilkeler ve liyakat esası kapsamında her ay "Ayın Başarılı Personeli" seçimi uygulaması yapılmaktadır.
 
Buna göre aşağıdaki nitelikleri taşıyan personel her ay "Ayın Başarılı Personeli" olarak Müdürlük çalışanları tarafından seçilerek belirlenmektedir:
 
1-İşinde çok çalışkan olmak, mesleğini titizlik ve büyük bir özveri içinde yürütmek,
2-İşinde ve davranışlarında doğruluk ve dürüstlük gibi iki temel ilkeye sahip olmak,
3-Yüksek analiz yapma yeteneğine sahip olmak,
4-Pratik zekaya sahip olmak,
5-Vatandaşa ve çalışma arkadaşlarına karşı nazik ve saygılı olma ve yardım etmede istek olmak,
6-Güler yüzlü ve pozitif olmak, iyi ilişkiler içinde bulunmak,
7-Verilen görevi sonuçlanıncaya kadar takip etme özelliğine sahip olmak,
8-Herkese karşı saygılı  olmak,
9-İnsanları seviyor olmak,
10-Millet malını koruyor olmak,
11-Etik Davranış Kurallarını uyguluyor olmak,
12-Mesai saatlerine uyma konusunda titiz davranmak,
13- Yapılan iş ve mesleki mevzuat konusunda yeterli donanıma sahip olmak, 
14- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak,
15-Değer verilen diğer konularda da müspet özelliklere sahip olmak.
 
 
 
 
2020 Yılı Ocak Ayı
"Ayın Başarılı Personeli"
Züleyha AKSÜZEK KAVAK
 
 
 
 
 
Ayrıca En Başarılı İlk Beş Personeli:
 
 
                         
1-
Züleyha AKSÜZEK KAVAK         
İl Planlama Uzmanı
2-
Sultan TÜRÜDÜ                           
Sürekli İşçi
3-
Barış AMAÇ                                  
İl Planlama Uzmanı
4-
Bayram KORKMAZ                    
İl Planlama Uzmanı
5-
Serpil BÜYÜKKARA                    
İl Planlama Uzmanı
 
 
 
Kendilerini tebrik ediyor yaşamlarında ve mesleki  hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz...