İL BRİFİNGİNİN HAZIRLANMASI
 
13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi uyarınca;
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarından Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, Ocak (yıl sonu itibariyle) ve Temmuz (ilk 6 ay itibariyle)  aylarında İl Brifingi oluşturulmaktadır.
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kaymakamlıklarca hazırlanacak olan kuruluş ve ilçe brifingleri Brifing Örnek Planı ile Brifing Tabloları esas alınarak oluşturulacak olup, brifing örnek planı ve brifing tabloları aşağıda belirtilmiştir.
 
1- Kurum ve Kuruluş Brifinglerinin Hazırlanması: 
Kamu kurum ve kuruluşları birifinglerini iki aşamda tamamlarlar:
        1- Tüm kamu kurum ve kuruluşları "Brifing Örnek Planına"  uygun şekilde kurum veya kuruluş brifinglerini hazırlar. (Brifing örnek planı için tıklayınız)
        2- Brifing Tabloları: Bazı kamu kurum ve kuruluşları ayrıca kurumlarının hizmet alanları ile ilgili aşağıdaki linklerde belirtilen brifing tablolarını da doldurur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Doldurulması Gerekli Brifing Tabloları:
(Tabloları indirmek için kurum veya kuruluş isminin üzerini tıklayınız.)
 
 
 
                 Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşarınca Doldurulacak Personel, Araç, Hizmet Binası, Lojman Tablosu      
 
            
                 Genel Müdürlükler            
Bölge Müdürlükleri 
 
 
        İl Müdürlükleri  
 
 
        Mülki İdare Amirlikleri ve Baş Müdürlükler   
 
 Kalkınma Ajansı
 
        Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile Vakıf Meslek Yüksekokulları
        Mahalli İdare Kuruluşları
       
 Vakıflar
 
2- İlçe Kaymakamlık Brifinglerinin Hazırlanması:
İlçe kaymakamlıkları brifinglerini iki aşamada tamamlarlar:
1- İlçe Brifing Örnek Planına  uygun şekilde Kaymakamlık brifingleri hazırlanmalıdır. İlçe Brifing örnek planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
2- İlçe Brifing Tabloları : Kaymakamlıklar ayrıca ilçeleri ile ilgili bazı temel göstergelerin yer aldığı ilçe birifing tablolarını dolduracaklardır.İlçe brifing tablolarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.