İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)
 
 
      Kalkınma Bakanlığı'nın https://uygulama.ikis.dpt.gov.tr/Ikis/#anaSayfa web sayfasında bulunan İl Koordinasyon İzleme Sistemine
    (İKİS) 3 aylık yatınm bilgilerinin ve sistemde belirlenen sosyoekonomik verilerin her Koordinasyon Kurulu Toplantısından
    önce girilmesi gerekmektedir.
 
      2017 yılı için veri girişlerinin yapılması gereken tarihler belli olmuş olup, aşağıdaki gibidir:
 
 
Koordinasyon Kurulu Toplantı Dönemleri
Toplantı Tarihi
Veri Girişi Başlangıç Tarihi
Veri Girişi Bitiş Tarihi
2016 Yılı IV. Dönem Toplantısı
19.01.2017
04.12.2016
08.01.2017
2017 Yılı I. Dönem Toplantısı
13.04.2017
27.02.2017
02.04.2017
2017 Yılı II. Dönem Toplantısı
20.07.2017
04.06.2017
09.07.2017
2017 Yılı III. Dönem Toplantısı
12.10.2017
27.08.2017
01.10.2017
 
 
 
 
 
        
 
 
       Veri Girişi için tıklayınız.