İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ (İLYAS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projenin Konusu ve Amacı

İl Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS); ülke çapında geliştirilen kamu yatırım projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi, il bütçelerinin görüntülenebilmesi ve iş zekası kapsamında desteklenerek analizlerinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.
 
Projenin Çalışması ve Yönetimi
 
  • Yatırım Takip Sistemi 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.
  • Merkezi düzeyde yerele ilişkin ihtiyaç duyulacak mevcut durum, yatırım vefaaliyet bilgilerinin doğru ve gerçek zamanlı bir şekilde raporlanabilmesi,
  • Yatırımlara ilişkin görüş, öneri ve sorunların üst makamlara anlık iletilmesi suretiyle, karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi,
  • Gönderilen ödeneklerin zamanında kullanılıp kullanılmadığının görülebilmesi,
  • Harita entegrasyonu sayesinde yapılan projelerin konum bilgilerine ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.
  •