İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
TELEFON NUMARASI
BİRİMİ
0212 - 455 59 00
Santral
455 59 00 / 5701-5700
İdari İşlemler
455 59 00 / 5852-5770
Evrak İşlemleri
455 59 00 / 5771 - 5772 - 5773
Yabancı Sermayeli Şirket İşlemleri
455 59 00 / 5701-5702-5703-5704-5705-5706-5707-5708-5709                
İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları
455 59 00 / 5701-5702-5703-5704-5705-5706-5708-5709-5851
İl Yatırım İzleme Sistemi (İLYAS)
455 59 00 / 5702
İKİS Projesi
455 59 00/ 5706
Kaymakamlar Toplantısı
455 59 00/ 5769
Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi
 
 
Fax :                  0212 - 513 13 03
E-mail :             planlama@istanbul.gov.tr
Adres :              İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
                          Ankara Cad. 34414 Cağaloğlu- Fatih / İSTANBUL