İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
TELEFON NUMARASI
BİRİMİ
0212 - 455 59 00
Santral
455 59 00 / 5706
İdari İşlemler
455 59 00 / 5770
Evrak İşlemleri
455 59 00 / 5771 - 5772 
Yabancı Sermayeli Şirket İşlemleri
455 59 00 / 5701-5702-5708                
İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları
455 59 00 / 5704-5702-5708
İl Yatırım Modülü
455 59 00 / 5702
İKİS Projesi
455 59 00/ 5706
Kaymakamlar Toplantısı
455 59 00/ 5769
Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi
 
 
Fax :                  0212 - 513 13 03
E-mail :             planlama@istanbul.gov.tr
Adres :              İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
                          Ankara Cad. 34414 Cağaloğlu- Fatih / İSTANBUL