YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE

SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİ

 

16 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan  "2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik"  uyarınca,  Yabancı Sermayeli Şirketler, edinilmek istenilen taşınmazın bulunduğu yerdeki Valiliklere (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine) müracaat edeceklerdir.

 
16.08.2012 tarih ve 28386 sayılı yönetmeliğe göre Valiliklere başvurması gereken ve gerekmeyen şirketler için tıklayınız.
 
Yönetmelik için tıklayınız.
 
Müracaatta istenilen bilgi ve belgeler (Sınırlı Ayni Hak) için  tıklayınız.
 
Müracaatta istenilen bilgi ve belgeler (Mülk Edinimi) için  tıklayınız.
 
Müracaat sırasında  Sıkça Sorulan Sorular  için tıklayınız. 
 
Hizmet İçi Eğitim Semineri (23-29 Nisan/Antalya) Yabancı Sermaye Şirketlerin Mülk ve Sınırlı Aynı Hak Edinimi Sunumu tıklayınız